Καθαρισμος του οργάνου

Ένα πινέλο με πολύ μακριές και μαλακές τρίχες θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε το καπάκι του οργάνου, περιοχή δύσκολη στο καθάρισμα, που συνήθως μαζεύει την πολλή σκόνη.
Τέτοια πινέλα μπορούμε να βρούμε σε καταστήματα που προμηθεύουν κουρεία και κομμωτήρια.Καθαρισμός Του Οργάνου